İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez :
2 organize Sanayi Bölgesi Celal Doğan Bulvarı No:25 Şehitkamil Gaziantep TÜRKİYE

Şube 1:
2 organize Sanayi Bölgesi Celal Doğan Bulvarı No:2 Şehitkamil Gaziantep TÜRKİYE

Telefon :
+90 0342 337 29 10 (pbx)

Faks :
+90 0342 337 29 19 (pbx)

e-mail :
info@sahinpamuk.com.tr
cahit@sahinpamuk.com.tr